Bağış ve Yardım

BİZE ULAŞIN
(0216) 344 41 35

Eflatun Saygılı ile Siyasi Tarih Bilinci

Eflatun Saygılı ile Siyasi Tarih Bilinci

Siyasi tarih bilinci silinirse milletin tarihi silinir. İnsanların davranışları düşüncelerinin ürünüdür, insanların davranışını değiştirmek istiyorsanız zorla değiştirebilirsiniz, gerçekten değiştirmek istiyorsanız düşüncelerini değiştirmelisiniz.9 tane Haçlı Seferi olmuştur. Bunlar o zamandan bu yana bu kadarla yetinmemiştir. Osmanlıya yöneltilen bütün saldırılar Haçlı Seferidir.

I. Haçlı Seferleri:
Dinî neden: Kudüs kâfirlerin(müslümanlar) elinde onların elinden almadıkça cehennemliğiz.
Siyasî neden: Türklerin Anadoluyu yurt edinmesinin Bizansı korkutması.
O dönemi incelediğimizde medeniyet Doğu ve Ortadoğu’da.
Ekonomik neden: 1054’de  Papa Gregorius yerine geçen Leo’ya vasiyetinde Kudüsü kurtarmasını vasiyet ediyor.
Katolikler ve Ortodokslar kendi aralarında dinî huzursuzluk var, birbirlerini tekfir ediyorlar.
Katoliklerin en güçlü olduğu yer o zaman Sevilla Paris.
Alman imparatoru III. Heinrich’i aforoz ediyor.Aforoz edilmek ölümlerden ölüm beğenmek. 1 yıl kaçıyor papadan. Papa onu karlar üstünde 5 km saraya kadar yürütüp saraya girerken yüzükoyun yatıp sürüne sürüne gelip ayağını öptürerek affediyor.
Bu bilinçle yetişen III. Urban konuşmalarına başlıyor. Vaazlarında Kudüsün kâfirlerin elinde ve onu ele geçirmeyenler cehennemlik. Orayı ele geçirmek için yola çıkanlara bedava Endüljans. 600.000 kişi toplanıyor.
Bu yolculukta çok zarar veriyorlar. Ortodokslara zarar verip Ayasofya’ya el koyuyorlar. Kadınları patrik kıyafetiyle eğlence haline getiriyorlar.
Nikea’ya(İznik) geliyorlar I. Kılıçarslan onlara bir şekilde yol vermek için kenara çekiliyor ama onlar bir tek insan bırakmıyorlar. I. Kılıçarslan çok öfkelenip vur kaç taktiği ile büyük tahribat veriyor onlara.
Ulukışla’da ikiye ayrılıyorlar. 2 yol izliyorlar. Ordular Antakya’da buluşuyorlar. Orda bir kale muhafızımız var. 7 ay dayanıp sonunda bir Ermeni’nin yardımıyla içeri giriyorlar.
Kudüs’e kadar gidiyorlar. Kudüs’te önce Haçlılar tavaf yapıyorlar Kudüs halkı ibadete geldiklerini zannediyorlar ama Haçlılar orda tek bir insan bırakmıyor.
4 tane Haçlı Krallığı kurdular. Nikea, Urfa, Antakya, Kudüs.
Musul Atabeyi İmadüddin  Zengi ve oğlu Nureddin Zengi dinî yönden müctehid düzeyinde alimler, Kuran-sünnet çizgisine çok dikkat etmişlerdir. Selahaddin Eyyubi onların elinde yetişiyor.
Kudüs’ün işgalinden 88 yıl geçiyor. 1188′ de Kudüs’ü kuşatıyor ve ele alıyor. Hıristiyanları toplayıp onlara “Hepiniz emanım altındasınız. Allah’ın adaletinden yararlanacaksınız. Burda kalanlar tebaamla birlikte yaşayabilirler, gitmek isteyenlere de gidecekleri yere kadar eşlik edilecek” diyor ve bunların hepsini yapıyor.
I. Dünya Savaşı’nda Filistin Cephesinde İngilizler Osmanlı’da Yıldırım orduları var.
Mareşal Allenby Kudüs’e büyük bir törenle gidiyor. Doğruca Selahaddin Eyyubi’nin makamına çıkıp ayağıyla vurarak “Kalk Selahaddin biz tekrar geldik, milletini kurtar” diyerek edepsizlik yapıyor.
İki medeniyet arasındaki farkı iyi görelim.

  • İnsan davranışları düşüncesinin ürünüdür. Davranışları nı değiştirecekseniz onun güzelce düşüncesini değiştir melisiniz.Kitaplarda dokuz haçlı seferi olmuştur diye geçer böyle belletilir.Ancak Osmanlıya yapılan tüm saldırılar haçlı seferidir.Haçlı seferlerinin siyasi  dini ekonomik nedenleri vardır Dini neden olarak hristiyanların kudus kafirlerin elinde onlardan almalıyız diyorlar.Bu zamanlarda doğu insanların hayallerini süslüyor.Irmaklarından bal ve süt akıyor diye hayallerinde.Kendi içlerinde de ayrılıklar var. Katolikler kendi mezhepleri dışındakileri kafir kabul ediyorlar. Çoğumuz Katoliklerin ortodoks kilisesine adım atan kişileri kafir kabul ettiklerini bilmeyiz.İnsanlar aforoz ediliyor. Aforoz öyle basit birşey değil ölümlerden ölüm beğenmek demek.Bu dünyadan temizlenerek gitmesi için işkenceyle öldürüyorlar.Papa imparator 3.heinrichi affetmek için beş km yolu karda yalın ayak yürütüp alplardaki sarayına getirmiş sürünerek içeri girdirip ayaklarını öptürerek affetmiştir.Sıradan insanlara nasıl insanlık dışı vahşetler yapmışlar ki tarih kitapları yazmamış bunu ama bunun ne dereceye ulaştığını tahmin edebilirz.1096 da 600 bin insan yollara düşer.Papa kendileri dışındakilerin kanını malını canını namusunu helal olarak kabul etmelerini söyler.Kpnstantine gelirler. İznikte bir tek canlı bırakmamışlardır.Öldürdükleri insanları da gittikleri yerlerdeki insanlardan bi kqçtanesini öldüröeyip onlara bi araya tplatıp sonra onları öldürüp hepsini takıyorlar.Küdüse geldiklerinde şehrin etrafını tavaf ettikten sonra Hz Ömerin oraya getirmiş olduğu müslümanlrdan bi tane kalmayacak şekilde hepsini öldürüyorlar.Selahaddini Eyyubi imamüddin zengi ve Nureddin zengi tarafından yetiştirilmiş ilimde de  yetkin bir komuta n 1187 de Kudüsü kuşattı burayı ele geçirdi.Tüm Hristiyan halki bir araya toplayıp onlara emn verdi.Bugün herşey orta da olduğundan onu asla kötüleyemez ve ona grn(?) Selahaddin derler.

Hatice Güner