Bağış ve Yardım

BİZE ULAŞIN
(0216) 344 41 35

Mavera Ödülleri 2020 – Fıtratın Çağrısı: İnsan, Aslına Dön!

Mavera Ödülleri 2020 – Fıtratın Çağrısı: İnsan, Aslına Dön!

https://www.youtube.com/watch?v=2qfqiVrlDAs

 

“MAVERA ÖDÜLLERİ”

“Fıtratın Çağrısı: İNSAN ASLINA DÖN!” KONULU DENEME YARIŞMASI

HAKKINDA:

2013 yılında kurulan Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; insanlığa örnek modeller sunarak; ahlaklı, bilgili, sağlıklı ve erdemli nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda ulusal ve uluslararası birçok faaliyeti bünyesinde gerçekleştiren vakfımız, ülkemizin geleceğinde, öncü rolleri üstlenecek gençlere desteğini imkânları nispetinde vermektedir.

Bu yıl 3.sü düzenlenen Mavera Ödülleri; ilk olarak 2018 yılında “Kudüs” konulu ödüllü deneme yarışmasıyla gerçekleşti. İkincisi; Aliya İzzetbegoviç Anısına: Küresel Barış ve Adalet temasıyla gerçekleşen yarışma ulusal düzeyde büyük yankı uyandırdı.

Tüm dünyadan ön lisans ve lisans öğrencilerinin katıldığı yarışmamızda dereceye girenler çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, bizler de, hem gençlerin nabzını tutuyor hem de yaklaşımlarını -canlı tutmuş- oluyoruz.

Yine bu doğrultuda;
“MAVERA ÖDÜLLERİ”, Vakfın amaçları doğrultusunda, bu yılda tüm insanlığı ilgilendiren bir konuyu gündemine taşımıştır.

Nurettin Topçu Anısına;
“Fıtratın Çağrısı: İNSAN, ASLINA DÖN!” 

Malum olduğu üzere, dünya üzerinde yaşanmakta olan globalleşme süreci, insanlığa yeni olanaklar sunmakla birlikte beraberinde yeni sorunları da getirmektedir.

Bu globalleşmeye vesile olan teknolojik gelişmeler; mesafeleri kısaltmakta, yaşam kolaylığı sağlamakta, insanların ihtiyaçlarına yönelik araç ve gereçlerin üretilmesine katkı sunmaktadır.

Öte yandan;

Dünyadaki açlık sorunu, iklim değişikliği, çevresel sorunlar vb. nedenlerle, fıtrî(doğal) ürünlerin genetik kodlarıyla oynanmaktadır.

DNA düzenlemesi ve genetik kodların yeniden yazılmasıyla birlikte insanlığın doğal(fıtrî) yönü bozulmaktadır.

Tüm bunların sonucunda, yakın gelecekte yaşayacağımız veri merkezli bir distopya öngörülmekte;

Hayatın doğal olmayan hızlı temposu içerisinde her şeyi dizayn etmeye hevesli insanlık; ‘’yeni bir insan modeli’’ni şekillendirerek; yiyeceği, cinsiyeti, aileyi, kadını, erkeği, çocuğu adeta baştan yaratma çabası içerisine girmektedir.

Tüm bu gerçeklik tablosu ortadayken;
Bugünün sorunlarına dair çözümü kendilerinden dinlemeyi ümit ettiğimiz gençliği, düzenlediğimiz deneme yarışması aracılığıyla sorumluluğa davet ediyoruz!

 

ANLAM VE AMAÇ

Deneme yarışmasının konusu, “Fıtratın Çağrısı: İnsan, Aslına Dön!”dür.

Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; sahip olduğu ve vakıf senedinde yer verdiği değer ve tecrübelerin ‘genç nesil’ de aksülamel uyandırması amacıyla, çeşitli vesilelerle, her yıl organizasyonlar düzenlemektedir.

Mavera Ödülleri 2020 ‘’Fıtratın Çağrısı: İnsan Aslına Dön!’’ mottosuyla bu sene gerçekleştirilecek olan deneme yarışmasında da gençlerimizin düşünce ve yeteneklerini, tarih boyunca en güçlü iletişim aracı olan ‘kalem’ ile gündeme taşımak istiyoruz.

KAPSAM VE KATILIM

Deneme yarışmasına; yurt içinde ve yurt dışında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim alan 30 yaş altı öğrenciler katılabilir.

YARIŞMA ŞARTLARI

 1. Eserlerde; Nurettin Topçu ile sınırlı olmamakla birlikte, Nurettin Topçu Anısına “FITRATIN ÇAĞRISI: İNSAN ASLINA DÖN!” konusu işlenecektir.
 2. Edebi tür olarak; “deneme” özelliklerine uygun olmasına özen gösterilecektir.
 3. Eserler; A4 kağıda, 1,5 satır aralığıyla, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman karakteriyle, 500-1500 kelime arasında olacak şekilde yazılacaktır.
 4. Yazım kuralları açısından; Türk Dil Kurumu’nun Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.
 5. Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.
 6. Jüri üyeleri yazıları değerlendirirken katılımcıların isimlerini görmemektedirler.
 7. Eserler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış, ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş eserler bu yarışmaya katılamaz. Tespiti hâlinde yarışmacı tüm haklarından feragat etmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
 8. Daha önce deneme yarışmalarına katılarak, dereceye girmiş olanlar yarışmaya katılamazlar. Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından açılan deneme yarışmalarına katılmış fakat dereceye girememiş katılımcıların ise başvuruları kabul edilecektir.
 9. Yarışmaya katılanlar; belirlenen ve ilan edilen ödüller dışında, herhangi bir hak talep etmeyeceklerdir.
 10. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü telif hakları Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı’na ait olacaktır. Vakıf, yazarların isimlerine yer vermek kaydıyla eserleri kullanabilecektir. Yarışmaya başvuran ve eserlerini gönderen yarışmacılar telif haklarını devretmeyi kabul etmiş sayılacaktır.
 11. Yayınlanmaya değer bulunan eserler; kısmen ya da tamamen, kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kitaplaştırma aşamasında eserler, editör kontrolünden geçirilecek ve gerekli görülen noktalarda düzeltmeler yapılacaktır. Bu bağlamda, ilk 13’e giren eserlerin Arapça ve İngilizce  çevirileri de yapılarak; 3 dilde basılı, dijital, web ve sosyal medya ortamlarında paylaşılması planlanmaktadır.
 12. Her yarışmacı, sadece bir(1) eserle katılma hakkına sahiptir.
 13. Yarışmaya katılan eserler, katılımcılar tarafından; maveraodulleri.com adresine, Doc, Docx (Microsoft Word) formatında yüklenecektir.
 14. Katılımcılar, kişisel bilgilerini; maveraodulleri.com adresinde bulunan elektronik başvuru formuna doğru ve tam olarak gireceklerdir.
 15. Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında teslim edilmeyen eserler; değerlendirmeye alınmayacak, sahibine iade edilmeyecektir.
 16. Ödüller, kazanan kişilerin kendilerine has olup; paylaşılması veya başkalarına devredilmesi söz konusu değildir.
 17. Dereceye giren yarışmacıların; ödül başvurularında kimlik ve öğrenci belgelerini, bilgilerini ibraz etmeleri zorunludur.
 18. Gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyulan hallerde, yarışmayı iptal olabilir yahut ertelenebilir.
 19. Abartılı, aşağılayıcı, düşmanlık ve kin ifadelerinin olduğu yazılar dikkate alınmayacaktır.
 1. ‘’Nurettin Topçu Anısına’’ olarak ilan edilen yarışmanın yazarla doğrudan ilişkisi olmamakla birlikte, gençlerimize ‘öncü bir ismi’ hatırlatma amacı taşımaktayız.

Bununla birlikte; değerlendirme sürecinde yazarın fikirlerinden beslenilebileceği gibi konuyla ilgili olan özgün yazılar da değerlendirme sürecine dâhil edilecektir.

PUANLAMA ESASLARI

Yarışmaya katılan eserler; aşağıdaki esaslara göre, Değerlendirme Kurulu tarafından, iki aşamalı olarak (ön değerlendirme ve son değerlendirme yapılarak) puanlanacaktır:

 1. Teknik açıdan (Yazım kurallarına uygunluk bakımından) değerlendirilmesi. (20 puan)
 2. Estetik açıdan değerlendirilmesi. (40 puan)
 3. İçerik açısından (Konuyu anlama ve anlatma ile ilgili mesaj, muhteva, özgünlük, derinlik bakımından) değerlendirilmesi. (40 puan)

YARIŞMA TAKVİMİ

 1. İlan tarihi: 1 ŞUBAT 2020
 2. Son teslim tarihi: 10 NİSAN 2020
 3. Sonuç açıklama ve ödül töreni tarihi:16 MAYIS 2020

ÖDÜLLER

 1. Birinci: Macbook Air Mqd52tu marka-model dizüstü bilgisayar ve Özbekistan gezisi.
 2. İkinci: Lenovo Ideapad 330 Core i7 marka-model dizüstü bilgisayar ve Özbekistan gezisi.
 3. Üçüncü: Lenovo Ideapad 330 Core i5 marka-model dizüstü bilgisayar ve Özbekistan gezisi.
 4. Mansiyon: Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu olan 7 kişiye Özbekistan gezisi.
 5. Özel ödül: Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı yurtlarında kalanlardan ve yarışmaya katılanlardan seçilecek 3 öğrenciye, mansiyon ödülleri kapsamına Özbekistan gezisi.

Not-1: Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı ödüllerde bulunan bilgisayarların temin edilememesi durumunda muadil bir marka-model bilgisayar ile değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Not-2: Özbekistan gezisi için, Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı; vize, tur ve konaklama giderlerini karşılayacaktır. Pasaport ücreti, harcırahlar ve seyahat sırasındaki özel harcamalar katılımcılara ait olacaktır.

DEĞERLENDİRME KURULU:

 • Doç. Dr. Berat AÇIL
 • Dr. Celalettin VATANDAŞ
 • Kemal ÖZER
 • Dr. Mustafa ÖZEL
 • Doç. Dr. Ömer KARAOĞLU
 • Temel HAZIROĞLU
 • Yıldız RAMAZANOĞLU
 • Doç. Dr. Yusuf ALPAYDIN
 • Zekeriya ERDİM

YÜRÜTME KURULU:

 • Bahri ÇETİN– Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Genel Sekreteri
 • Mehmet KIRTORUN– Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı Kurumsal İletişim Uzmanı
 • Serhat HAZNEDAROĞLU– Program Koordinatörü
 • Buğra KARAMAN– Program Koordinatörü Yardımcısı