Bağış ve Yardım

BİZE ULAŞIN
(0216) 344 41 35

Tarık TUFAN – Kendini Aramak ve Edebiyat

Tarık TUFAN – Kendini Aramak ve Edebiyat

Eskiden okuma listeleri verilirdi. Bu listeler meşrebten meşrebe değişirdi. Fakat hiç birinde edebiyat olmazdı. “Bizim Mahallede” bir safahat bir de çile olurdu.
Kendini aramak dedigimiz şey varlığımızın oluşum aşamasıdır. Ben kimim, neyi ariyiyorum?
Kendimizi aramak sadece bireysel değil toplumsaldır. Kendi algilamamizla bir dünya görüşü oluşturuyoruz.
Kendini aramak sadece manevi degildir, maddi de olur.
İnsanlığın hikayesi Hz.Adem’in yaratılışıyla değil, şeytanın Hz Adem in kulağına fısıldayışıyla başlar. Bizlerin hikayeleri de bir fısıldayışla başlar. Herkes kendi hikayesini bir fısıldayışla bulur.
Tek başına söylem kurabilenler dünya da söz sahibi olabilirler.
Bir mesele hakkinda ne nedilirse denilsin yazılmış olan bir roman veya bir şiir o meseleyi kıymetli kılar.
Hikayeyi kuran akıl aynı zamanda günlük hayatın dilini oluşturan akıldır. Afrikalıların bir atasözü vardır. ” Aslanlar kendi tarihlerine sahip oluncaya kadar hep kendi avcılarını yüceltirler. Mesele Hikayeyi kimin anlattığıdır.
19 yy’ a kadar kendini aramak edebiyat ile olurken sonrasında görsel iletişim yoluyla gerçekleşmiştir.
Birçok devletten , siyasi hareketten geriye bir şey kalmamış lakin edebiyattan kalan söylemler bu gün de tazeliğini korumaktadır.1400 yılından bu yana Donkişotluk tabiri hala bir insan davranışını ifade etmek için kullanılmaktadır.
İnsanlar en çok 19.yy anlam kaybina ugramisdır. Ve delice anlam aramislardir . Çünkü insan kayıptır ve bu kayba sebep olan bir geçmiş vardır. Bu dönemde Felsefe ile ilgili çeşitli fikir akımları ortaya çıkmıştır.
Edebiyatla uğrasan zihin dünyayı edebiyatın kendi ruhunda ve aklında çıkardığı kazanımlarla görmeye başlar. Ve dünyayla ilişkisi herkesten daha derindir.
Modernliğin ürettiği araçlar insana baskı altına alan araçlardır.İnsanın anlamının tükendiği yerde modernizm güçlenir. Edebiyat propaganda aracı olarak kullanılırsa edebiyat kusar.Sonuç olarak bizde kalan, insan hayat yolculuğunda kendini arama yolculuğuna devam etmelidir
Beyzagül ÖZTÜRK