Bağış ve Yardım

BİZE ULAŞIN
(0216) 344 41 35

Şerafettin Kalay

Şerafettin Kalay

Vakfın temelinde sadaka-i cariye yatar.Bu da ahireti kazanmak için iyi bi yoldur. Dünyanın her anı kıymetlidir. Çünkü ahiretimizi dünyada yaptığımız amellerle kazanırız.
İslamın ilk vakfı Roma Kuyusudur. Halen de vakıf olarak devam etmektedir. Hz. Osman in ticari zekası sayesinde bu kuyu yahudilerin elinden alınmış ve müslümanlar kurak mevsimde dahi kurumayan bu kuyudan yararlanmışlar.
Sevdiğiniz mallardan vermedikçe takvaya eremezsiniz. Ebu Talha (r.a.) Mescid-i Nebevi nin karşısında Beyruha adlı en kıymetli bahçesi vardı.  Peygamber efendimiz bu kuyuya gelip su içerdi.” Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça en üstün sevabı kazanamazsınız.” Ayeti kerimesi gelince hemen bu bahçeyi Allah yolunda infak etti.
Hz. Ömer Hayberin fethinde ganimeti olan bahçeyi vakfetmiştir.
Hz. Habbab ilk Müslüman sahabilerdendir. Ve  evinin bir odasını ayırıp ihtiyaç sahipleri için oraya para koyardı.
Biz böyle bir ümmetin devamıyız fakat Hz. Habbab in içinde yaşadığı  o insanlık yok. Bugün bir odaya para koysak odanın duvarlarını dahi yerinde bırakmazlar.
Eskiden sadaka taşları vardı.Para koyan alandan çok olurdu ve çukurdan para taşardı.Ama günümüzde bu camilerin taşları eskimiş diyerek yerine yeni taşlar yerleştirilmiş ve sadaka taşları atılmıştır. Bu taşların ne gayeyle yapıldığını unutmuşuz.
İnsanların içindeki iyilik etme duygusunu öldürürseniz o iyilik kesilir. Vakıf ruhu da hastalandı ama ölmedi. Mustafa Sabri Efendinin de dediği gibi” El hak hastadır ama asla ölmez.”
Abdurrahman İbn Avf da Allah yolunda çok mal harcamış ve annelerimize de bakmıştır.
Ruhunu Roma Kuyusundan başlayarak alan ve uçan kuşları bile düşünen bir insan haline gelmiştik. İnşallah o ruhu yeniden canlandırırız. Dünya gerçek manada güzel olursa ebedi manada da güzel olacaktır.

Makbule Şentürk