BAĞIŞ YAP

Çocuklarımıza Dini Eğitimi Nasıl Vermeliyiz?

29 Temmuz 2020 Çarşamba Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı
Klinik Psikolog Yasin Ağırbaş konuyu sizler için değerlendirdi.

Çocukların dinî eğitiminde her yaşın ayrı bir önemi var­dır. Ancak din eğitimi ve dinî duyguların gelişimi açısından okul öncesi dönem, "altın çağ" olarak nitelendirebileceği­miz en önemli dönemdir. Bu dönemin iyi değerlendirilmesi; anne-babanın din eğitimi konusunda sağlam bilgilere sa­hip olması, çocuğun hangi sorusuna nasıl cevap verece­ğini bilmesi ve hangi bilgiyi hangi aşamada, hangi çerçe­vede öğreteceğinin bilincinde olmasına bağlıdır.

Kur'an'ın ve Hz. Peygamber'in (s.a.v.) metodu olan tedrici eğitim metodunu biz de çocuklarımızın dinî eği­timinde uygulamak durumundayız. Eğitimin süreç içeri­sinde gerçekleşen bir olgu olduğunu hiçbir zaman unut­mamak gerekir. Onları yetiştirirken daima beklemeli, teenni ile hareket etmeli ve basit alıştırmaları bıkma­dan, usanmadan tekrarlamalıdır. Çocuğun iman esasla­rını öğrenmesi ve ibadet alışkanlığı kazanmasında her zaman sabırlı olunmalıdır.

Sağlıklı bir din eğitimi verebilmek için her anne-babanın yakın ve uzak plan olmak üzere belirli hedefleri olmalıdır. Bu çerçevede okul öncesi dönem sevdirme ve benimsetme, yedi yaş ve sonrasında ergenlik dönemine kadar süreç ise ibadetlere alıştırma süreci olarak değerlendirilmelidir.