BAĞIŞ YAP

DİVAN EDEBİYATI VE DİN DİLİ - Dr. Alper Ay | Orhan Gazi Gökçe ile Hayat Memat Meseleleri

1 Ocak 2022 Cumartesi Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

Dr. Alper Ay- Divan Edebiyatı ve Din Dili

6 Aralık 2021

 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alper Ay’ın katıldığı programda öncelikle Divan Edebiyatı’nın isimlendirilmesi, temel kaynakları ve günümüzde bu edebi geleneğe yaklaşımlar ele alındı.

Divan Edebiyatı’nda işlenen konular, mazmunlar ve dil ve üslup özellikleri konusunda bilgiler veren Dr. Alper Ay, divan edebiyatının zannedildiği gibi hayattan kopuk bir edebiyat olmadığı aksine hayatın her bir detayıyla ilgilenip onu estetik bir seviyeye yükselttiğinden söz etti.

Oryantalist bir bakış açısı ile bakıldığında Divan Edebiyatı’ndan yeteri kadar istifade edilemeyeceğini vurgulayan Dr. Alper Ay, Divan Edebiyatı’nın aslında İslam’ı bir anlama biçimi olduğuna dikkat çekerek doğrudan ya da dolaylı olarak şiirlerde Kuran ve Hadis metinlerine atıfta bulunduğunu aktardı. Ay, “bu açıdan bakıldığında Türk toplumunun dinini şiirden öğrendiğini. İrfani geleneği şiir üzerine inşa ettiğini, şiir ile algılanan din hem zihinlere hem de kalplere tesir ettiğini vurgulayarak bu sayede yüzyıllar boyunca İslam’ın en yetkin ve estetik bir şekilde kendine hayat imkânı bulduğunu ifade etti.