BAĞIŞ YAP

Kurmaca Neyi Kurar? - Mehmet Kahraman

1 Ocak 2022 Cumartesi Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

Mehmet Kahraman- Kurmaca Neyi Kurar?

13 Aralık 2021

Şair-Yazar Serkan Şafak'ın konuk olduğu programda şiirin insan için önemi, dile kattığı zenginlikler ele alındı. Şiirsiz kalan hayatın içinde bocalayan insanlığın hâl-i pürmelali üzerine konuşuldu.

Tanzimat’tan bugüne bir paradigma değişiminden söz eden Serkan Şafak, Türk şiirinin bu paradigma değişiminden nasibini aldığını hem muhteva hem de şekil bakımından Türk şiirinin önemli değişimler yaşadığını ifade etti.

Kendi serüveninden hareketle şiir ile kurduğu bağı ve bu bağın kurulmasında öne çıkan isim ve eserlerden bahseden Serkan Şafak özellikle 90’lı yıllardaki fikri hareketlilik ve ifade biçimlerini yorumladı.

Her dönemin bir ruhu olduğunu ancak Müslümanların ilkeleri konusunda dönemsel hareket etmemeleri gerektiğinin altını çizen Serkan Şafak, şiirin bu anlamda merkezde olması gerektiğine işaret ederek şiire bakarak hiza alabileceğimizi vurguladı.

Popülerleştirilmiş eserler ile popüler olmuş iyi eserler arasında bir ayrım yapmak gerektiği gibi bu yönüyle sanatçılar arasında da bir ayrım söz konusu edilebilir ifadelerini kullanan Serkan Şafak kendi şiirlerinden birisini programda izleyicilerle paylaştı.