BAĞIŞ YAP

DİJİTAL MEDENİYET VE METAVERSE - Okan Özbay

1 Ocak 2022 Cumartesi Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

 

 

OKAN ÖZBAY 24 Aralık

Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de internetin kullanılmadığı alan kalmadı. Artık her evde internet var ve herkes bir internet kullanıcısı oldu. Herkes dijitalin içerisinde, sosyal medyanın içerisinde ve bir ağa dâhil olarak yaşıyor.

Dijital ve dijitalleşme kavramları günümüzde sıklıkla kullanılan kavramlar arasındadır. Bunlar temelde internet ve yapay zekâ ile bağlantılı kavramlardır. Şu an günümüze baktığımızda dijitalleşmenin çok farklı şekillerde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Dijital devlet, dijital para, dijital sanatlar ve dijital kültür endüstrisi bunlardan bazılarıdır. Bu durumların tamamına hâkim olmak mümkün değildir. Ancak dijital okuryazar olabilirsek birçok eksikliği ortadan kaldırabiliriz.

Dijital oyunlar tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselen bir ekonomiye sahip. Ancak ne yazık ki bu alanda istenilen seviyede değiliz. Dijitalleşme çabamıza koşut olarak bu alana da ilgi göstermeli ve geleceği şimdiden yakalamalıyız. Ülkemizdeki girişimci ruhun yayılmasıyla birlikte çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum