BAĞIŞ YAP

SOSYAL DEĞİŞİM VE DEĞERLERİMİZ - Prof. Dr. Sami Şener

1 Ocak 2022 Cumartesi Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

Sosyal değişim ve değerlerimiz

1Aralık

Prof. Dr. Sami Şener

 

Sosyal değişme kavramı, sosyoloji de üzerinde çok fazla durulan bir konudur.  Batılı sosyologlar, sosyal değişmeyi; önemli ölçüde iktisadi, siyasi ve teknoloji ile bağlantılı bir şekilde ele almışlardır.  İnsan ve toplumu da bu faktörlerin etkisinde ve güdümünde hareket eden gerçekler şeklinde düşünmüşlerdir. Sosyal olayların iktisadi ve teknik açıklaması, sosyal ilimlerin de insanın ruhi-organik ve fiziki çerçevede bir bütün olarak değerlendirilmesini ihmal etmesinden dolayı, batı tarzı nesnel sosyal ilimler, toplum ruhu ve yaşama felsefesiyle bir türlü kaynaşamadı. İnsanı ve toplumu kendi tek boyutlu çerçevesine anlamaya çalıştı, toplum ve onun dinamizmine sebep olan dini ve ahlaki duyguları incelemeye yönelmedi. Sosyolojiyi, psikoloji ve din ilimlerinden ayıran düşünce; aynı zamanda insan ve toplumu bir maddenin parçaları gibi ayrı ayrı inceleyerek, onun hayatını oluşturan “parçacı yaklaşım” sebebiyle sosyal ilimleri birbirinden ayırdı.

 

Sosyoloji, her toplumun kendi inanç, düşünce ve ahlaki sistemiyle şekillenen bir hayat ilmidir. Bu yüzden o, insanı ve hayatı keşfetmeye çalışarak; onun dinamiklerini, yapısını ve gelişim kanunlarını bulmaya çalışır. Sosyal değişim imtihan şuurumuzu ve aile yapımızı da etkiledi. Anne olma, birey olma ve değerlerimizde bu süreçten etkilendi. Bu süreci doğru yönetmek için kendi kavramlarımızla bu değişimi yönlendirmeliyiz. Kendi ilim adamlarımız, kendi sosyologlarımız toplumsal değişimi iyi okunmalı ve çözümler sunmalıdır.