BAĞIŞ YAP

Tarım İlaçları Kalıntısı Ve Çözüm Önerileri - Prof. Dr. Ali Arda Işıkber

1 Ocak 2022 Cumartesi Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

 

 

 

TARIM İLAÇLARI KALINTISI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ- 23 EKİM 2021

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Arda Işıkber ile Tarım İlaçları kalıntılarının insan sağlığını nasıl olumsuz etkilediğini ve çözüm önerilerini konuştuk. Tarım ilaçlarının sebze veya meyvelerin üzerindeki kalıntılarını anlamamızın mümkün olmadığını o sebeple tüketimi sırasında çok iyi yıkanması hatta sirkeli suda bekletilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu. Tarım ilaçlarının uygulanmasından sonra mutlaka o bölgede bir uyarı yazısının olması gerektiğine değindi. Sistemik ilaçların ise çok tehlikeli olduğunu ve bitkinin özüne yerleştiğini vurguladı.

Türkiye’nin tarımsal ilaç kullanımı konusunda yaptığı çalışmalara değindi. Bakanlığın son 15 yılda reçete sistemini getirerek tarım ilacının yetkili tarafından alınarak uygulamaya başlanmasının ve sistemde kayıt altına alınmasının ne kadar önemli bir aşama olduğunu kaydetti. Tarımsal ilaçları herkes almamalı, uzmanı yazmalı ve alıcısı da uzman olmalı ve uygulayan kişinin de uzman olmasının gerekliğine vurgu yaptı. Bu anlamda denetimlerinin artmasının önemli olduğunu belirtti. Birçok ileri ülkelerde uygulamaların bu yönde olduğuna dikkat çekti. Kullanan çiftçi açısından da ilaçların ciddi bir tehdit oluşturması yüzünden sahada da ciddi adımların atılmasına temas etti.

Türkiye’de iyi tarım uygulamaları açısından yürütülen çalışmaları değerlendiren Ali Arda Hoca, ürün seçiminden, gübrelemeye, toprak korumadan sulamaya kadar her alanda çalışmaların önemli olduğuna değindi.

Dünyada bu konuda büyük bir gelişme yaşandığını toksitesi çok düşük olan tarım ilaçlarına doğru çalışmalar yapıldığının üzerinde durdu.

Kendi üretimleri olan Diatom toprağının doğal bir ilaç olarak kullanılmaya başlandığını ilacın böcekleri fiziksel olarak öldürdüğünü yedi yıldır bu ürün için çalışma yaptıklarını anlattı. İlaçla ilgili Tarım Bakanlığı’nda ruhsat çalışmalarının devam ettiğini ve bu alanda TUBİTAK’tan destek aldıklarını belirterek doğal ilaçların üretiminin müjdesini de bizlere vermiş oldu.