BAĞIŞ YAP

Evsel Atık Su Arıtımı - İnci Karakaş

1 Ocak 2022 Cumartesi Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

EVSEL ATIK SU ARITIMI – 02 EKİM 2021

 

Evsel Atık Su Arıtımı Konusunu Üsküdar Üniversitesi  Öğretim Üyesi İnci Karakaş ile konuştuk.

 Evsel atık su olarak siyah ve  gri suların farkından, tuvalet sularının siyah su, duş, el yıkama sırasında oluşan suların gri sular olarak adlandırıldığını belirtti.  Organik kirlilik yükü açısından çok fazla olan sular evsel atık sulardır. Deterjanların içinde yapay organik kirlilik mevcut olduğunu belirterek, Yüzde 40 tuvalet, %30 banyo, %15 çamaşır, %10 mutfak, %5 diğer kullanım açısından suların kategorize edileceğini söyledi.

Evsel atık suların lejyonella, tifo, paratipo, hepatit A, kolera gibi çeşitli hastalıklara yol açtığı ishal, kusma, ateş gibi belirtiler ortaya çıktığının üzerinde durdu. Lejyonella bakterisi akciğerde enfeksiyona sebep olabilmekte, biraz daha ağır seyrederek pnomaniye, bilinç kaybına sebep olabildiğini ifade etti. Hastalıklara sebep olabilecek atık suların tespit edilerek gereken alanlarda işaretlemelerin yapılmasına ve verilerin toplanmasının gerekliliğine dikkat çekti.

Atık su arıtımında fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtımın önemine değinen İnci Karakaş, su kaynaklarının korunması noktasında Türkiye’nin atıksu politikalarına temas etti. Susuzlukla ilgili alınması gereken önlemlerin üzerinde durarak tatlı su kaynaklarımızın azalmasının önüne geçmek için atıksuları doğru bir şekilde yönetmemizin önemine değindi. Sebze meyvelerin akan suyun altında yıkanmamasının gerekliliğine temas ederek su kullanımının ve atık su miktarının azalacağına değindi. El yıkama veya duş sırasında suları idareli kullanarak ihtiyacımız kadarını kullanırsak susuzluk problemine de çözüm bulunabileceğine değindi.