BAĞIŞ YAP

MİZACINI KEŞFET | ENNEGRAM İLE KENDİNİ TANI | NASIL UYGULANIR? - Özgü Güler

1 Ocak 2022 Cumartesi Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı

Program:Şahsiyet Sosyolojisi

Konu : “Mizacını Keşfet (Ennegram)

 

Konuk:Özgü Güler

Unvan : Ennegram uzmanı

Tarih.  : 3 kasım

Saat    : 11:00

Enneagram

 

Enneagram latincede ennea=dokuz ve gram =çizgi-çizim kelimelerinden türemiştir. Bu sistem dokuz ana kişilik tipini ifade eder. Kişinin kendisini tanıması bu dokuz ana kişilik tipinden hangisine ait olduğunu anlayarak, zaaflarını, tutkularını bilmesinden geçer

Tip:1

Birler sabırlı ve mükemmeliyetçidirler

Tip:2 insanlara yardım etmekten çok hoşlanırlar. Duygu eksenli bakarlar

Tip:3 Üçler için hayatta en önemli şey başarıdır. Etki önemlidir.

Tip4: Anlam arayışı içerisindeler. İçsel derinlik ararlar

Tip5: Beşler, bilgi toplamaya, öğrenmeye ve çevrelerinde olup biteni gözlemlemeye odaklanmışlardır.

Tip6: Güven arayışı içindeler. Altılar karşılaştıkları her şeye şüpheyle yaklaşırlar.

Tip7: Yediler içlerinde bulunan yaşam enerjisini dışarıya yansıtmayı çok severler. Keyif eksenli bakarlar.

Tip8: Sekizler kendilerini adeta gücün timsali olarak görürler. Hakimiyet arayışı hâkim.

Tip9: Dokuzlar adı üzerinde barışçı bir doğaya sahiptirler. Sabırlı ve uyumlu olma arayışındalar.

İnsanın doğuştan getirdiğini bir mizacı, karakteri vardır ve mizacını tanıyıp ona göre davranmak, artı ve eksilerinin farkına varmak enneagramın hedeflediğidir.